ที่อยู่:
กรุงเทพมหานครฯ
ประเทศไทย
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
085 - 599 - 5995